Αντάπτορας φακού O-LA135 - Overview

  • lens adapter O-LA135 - 38654.jpg

   

Περιγραφή

Ο αντάπτορας φακού O-LA135 είναι απαραίτητος για την χρήση του ευρυγώνιου φακού μετατροπής DW-5 και είναι συμβατός με τις φωτογραφικές μηχανές WG-4 and WG-4 GPS, WG-5 GPS

Στην κορυφή