Ευρυγώνιος φακός μετατροπής 21mm GW-3 - Overview

  • 175780_GR_GW-3+Hood.jpg

  • 0.75x ευρυγώνιος φακός μετατροπής

  • Ισοδύναμο με 21mm σε φορμά φιλμ 35mm

  • Εξοπλισμένο με αλεξήλιο

 

Περιγραφή

Το αλεξήλιο και ο προσαρμογέας πρέπει να χρησιμοποιούνται για την μετατροπή σε ευρυγώνιο φακό. Περιλαμβάνει την θήκη.

Όταν ο ευρυγώνιος φακός μετατροπής τοποθετείται, λειτουργεί μόνο η αντίθεση CCD ως μέθοδος AF.

 

Στην κορυφή